Zoektocht naar een nieuwe penningmeester…

Beste leden actieve loodsen

Oproep tot een nieuw penningmeester voor de GLOS.

Bernard geeft in maart 2021 zijn ontslag als penningmeester voor de Glos.

We zijn op zoek naar een kandidaat-penningmeester, een actieve loods, om onze ploeg, het bestuur van de Glos, te vervoegen.

Benard zal je volledig op de hoogte brengen van het reilen en zeilen verbonden aan de functie.

Een sympathieke ploeg, zeven bestuursleden, zullen constant paraat staan om je bij te staan.

Onder  leiding van een spitante voorzitter, Martina, ben je zeker gesteund te worden in die nieuwe functie.

Wees zeker, je gaat een mooie toekomst in onze vereniging, de GLOS, tegemoet.

Wens je het bestuur te vervoegen zeg het ons, je bent zeker welkom.

Met de beste Glos-groeten,

Christian Willemot,

Secretaris voor de Glos.

Lidgeld Glos 2021

GLOS – Gentse Loodsen Vereniging

voor sport en Ontspanning


Beste leden, of zij die het willen worden of blijven,

Bij deze nodigen we jullie uit om het lidgeld 2021 voor de GLOS te willen vereffenen.

Het bestuur heeft beslist om het lidgeld voor 2021 aan te passen door het feit dat er praktisch geen activiteiten konden plaatsvinden vorig jaar.

Het lidgeld voor 2021 wordt ingesteld op 1€ voor iedereen die in 2020 zijn of haar lidgeld betaalde.

Voor nieuwe leden blijft het lidgeld onveranderd op 35€.

Aarzel niet en maak je lidmaatschap zo snel mogelijk in orde.

Ondanks het feit dat het lidgeld maar 1€ bedraagt is het wel nodig om dit over te schrijven om lid te blijven.

Dit kan door het bedrag van € 1 te storten op het rekeningnummer van de GLOS

BE 03 7370 2213 9584 met mededeling “uw naam + GLOS 2021”.

Voor nieuwe leden, mochten die er zijn, kan dit door 35€ te storten op bovenstaand rekeningnummer met bovenstaande mededeling

We hopen jullie allen in 2021 weer tot onze leden te mogen beschouwen.

Met vriendelijke groeten, in naam van het bestuur,

Christian Willemot, Secretaris voor de GLOS.

Jan Dasseville

Jan Dasseville

Jean Dasseville

Echtgenoot van mevrouw Liliane Joacim

Geboren te Oostende op 28 mei 1932

Overleden te Gent op 13 april 2020

De uitvaart heeft plaats in beperkte familiekring

Dank voor uw begrip, de familie

 

Algemene Vergadering 2020

Beste Glossers,

De jaarlijkse Algemene Vergadering van het Glos zal doorgaan op donderdag 5 maart 2020.

Hierbij nodigt het Glos-bestuur alle leden uit om deze vergadering bij te wonen.

De vergadering zal dit jaar doorgaan in de Yachtclub VVW Gent-Leie, Snepdijk 22 te 9000 Gent (gebruik voor de GPS instelling Snepkaai 40).

De vergadering begint om 10.00 uur.

Volgende agendapunten zullen worden besproken:

  • Verslag van de Bestuursvergadering
  • Verslag van de Penningmeester
  • Aanstelling Glos-bestuur. Vraag naar de leden voor versterking en/of aanvulling voor de functie van secretaris (reeds 1 jaar zonder), penningmeester (nakend pensioen van Bernard) en voorzitter.
  • Nabeschouwingen over de laatste activiteiten en een opbouwende bespreking over komende activiteiten met respect voor de wensen van de leden

Leden die op hun beurt agendapunten willen aanbrengen, kunnen deze op voorhand kenbaar maken aan martina.bruyninckx@telenet.be .

Alle opbouwende kritiek/opmerking/inbreng  is steeds welkom.

De vergadering wordt gesloten met een rondvraag onder de aanwezige leden.

In naam van het Glos-bestuur, hoop ik jullie massaal te mogen verwelkomen op de vergadering donderdag 5 maart 2020 in de Yachtclub.

Met vriendelijke groeten,

Martina Bruyninckx

Voorzitter GLOS

Nieuwjaarsreceptie 2020

Geachte

Namens de voorzitter heeft het bestuur van de GLOS het genoegen om u uit te nodigen op haar jaarlijkse nieuwjaarsreceptie.

 Deze receptie gaat door in de STELLA MARIS, Hogeweg 71 te 9000 GENT op 16 januari 2020 vanaf 1700 u.

We hopen u op deze gelegenheid te ontmoeten.

De voorzitter en het bestuur wenst u prettige feestdagen, een goede gezondheid en vele jaren genot van uw familie, kinderen en vrienden.

 Namens het bestuur

Patrick De Backer

Kanaalloods op rust

Secretaris Glos

Kerstpakketten voor zeelieden 2019

Beste vrienden en sympathisanten van de kerstpakketten voor zeelieden,

Dank voor jullie inzet verleden jaar

De zeemansmutsen waren voor vele zeemannen een aangenaam geschenk.

 

2018 Is reeds lang voorbij

En..

Je weet het al,

We gaan de grote Sint vieren.

 

Onze zeemannen mogen we niet vergeten, hé!

Kunnen jullie ons verder helpen bij het verzamelen van de items, voor het maken van de kerstpakketten, zoals beschreven in de bijlagen, voor de zeelieden die  tijdens  de feestdagen in Gent aanmeren en langskomen in Stella Maris.

 

We hebben al heel wat zeemansmutsen, met dank aan de dames die zich daarvoor ingezet hebben.

Jullie kunnen ons helpen met klein materiaal (zie bijlagen) om deze mutsen op te vullen.

Het gerief wordt in dozen op het Loodswezen Gent verzameld.

Vrijwilligers zullen dan deze kerstpakketten samenstellen.

 

Tijdens de feestdagen worden deze kerstpakketten aan de zeelieden door de grote Sint aan boord van de schepen en in  Stella Maris overhandigd.

Mvrgr.

voor  Mevr. Lydie Van Gutte

Dominique en Christian Willemot

( klein materiaal zoals beschreven in de bijlagen zijn gemakkelijk te vinden oa. In de Kruidvatwinkels)

presentatie-2019

Slag om Gent!

Beste leden,
Beste collega’s,
Beste sympathisanten,

Op zaterdag 31 augustus 2019 vindt de 17e editie van de “Slag om Gent” plaats.

Deze roeirace start aan de jachtclub VVW in twee groepen. Terwijl de sloepen via de oude Leie varen, koersen de vletten direct naar het centrum. De finish ligt in het hart van Gent aan de Korenlei.

De vlettenrace start vanuit de jachthaven. Elke boot start afzonderlijk, gelet op de enge uitvaart. De lengte van het traject voor de vletten is 4,2 km. De race zelf duurt ongeveer een uur.

We hebben besloten om met het GLOS deel te nemen aan de race en hebben een vlet kunnen reserveren.

We zijn op zoek naar een gemotiveerde bemanning die de eer van onze vereniging wil verdedigen! 

Gezien de fantastische locatie van het traject is dit een ideale activiteit om ook familie en vrienden mee te nemen.

Ook zij die liever niet roeien zijn van harte uitgenodigd om te komen supporteren aan de Korenlei.

De vlettenrace start rond 15.00 uur aan de jachtclub VVW. Van 16.00 uur tot 17.00 uur zullen alle vletten (en sloepen die de lange tocht doen) aankomen aan de Korenlei, een prachtig spektakel!

 

 

 

 

 

Bernard zal met zijn motorjacht de roeiers van de nodige morele en logistieke ondersteuning voorzien.
Er kunnen tot 15 personen inschepen om samen met Bernard vanuit de jachtclub VVW naar de Korenlei te varen! 

We hopen alvast op een massale respons van onze leden; zowel om te roeien als om te komen supporteren!

Dit is een heel aangename, sportieve activiteit in een prachtig kader. Een ideale afsluiter van een lange hete zomer.

(Deze activiteit valt 1 dag na onze jaarlijkse BRAAI. Ideaal dus om de opgedane calorieën van de avond ervoor te neutraliseren!)

Uitgebreide informatie over deze activiteit kan u in de bijgevoegde uitnodiging nalezen.

GLOS_2019AUG_SlagOmGent_V1

 

We appreciëren mocht u zich zo spoedig mogelijk als roeier willen kenbaar maken per email aan thomas.goethals@outlook.com en brammasson@gmail.com.

Indien u als supporter wilt meevaren met het motorjacht, gelieve dan uw aanvraag door te sturen per email aan thomas.goethals@outlook.com en brammasson@gmail.com.

Met vriendelijke groeten,
Thomas Goethals

bestuurder sport GLOS

Samenkomsten Glos leden

Beste vrienden,

Op de 1ste, 2de, 4de ( en 5de) Donderdag van elke maand in Drongen, “In Den Karpel”, Dijkweg 37,9031 Drongen/Gent, tel 093982583, www.indenkarpel.be, open op donderdagen vanaf 11u00.

Op de 3de donderdag van de maand in “Hotel de Lourdes” O.L. Vrouwdreef 6, 9041 Oostakker/Gent, tel 092599999, open op donderdagen vanaf 10u00.

Met vriendelijke groeten,

Voor de Glos,

Patrick en Christian.