Braai 2018

Het GLOS bestuur en in het bijzonder ‘meesterbraders Ronan en Bernard’ nodigen u en uw familie graag uit op onze jaarlijkse braai. Zoals steeds kan u die dag genieten van een overheerlijk varken aan ‘t spit met garnituur. Er is natuurlijk ook een aperitief en gepaste dranken voorzien.

Dit jaar gaat het door op zaterdag 1 september 2018.

Aperitief om 17h00 uur. Aan tafel vanaf 18.00 uur…

Het  adres:

De Meirebeekhoeve”       Wildekouter 18          9850 Landegem (Nevele)

Prijzen: 25 euro: leden glos + bureau loodswezen Gent
30 euro: niet leden
tot 12 jaar: gratis
12-18 jaar: 15 euro

IBAN: BE03 7370 2213 9584

BIC:  KBCEDBEBB

Voor dit alles: aperitief + varken aan het spit + dessert + dranken à volonté

Voor de jongsten is ook een springkasteel voorzien.

Wie langs de E40 komt, het best afrit Drongen nemen.

Advertenties

Pierre Defer

Pierre, in gedachten verzonken

Enkele foto’s van Pierre kan je hier vinden

20 jarig bestaan GLOS

Beste leden,
Beste collega’s,

Op vrijdag 1 juni 2018 zal het 20 jarige bestaan van de GLOS worden gevierd!
Dit doen we op passende wijze door het organiseren van een boottochtje met picknick.

Het verloop van dit feestelijk gebeuren is als volgt gepland:

09u30    Inschepen aan de jachtclub Gentse Leievaarders, Snepkaai 62, 9000 Gent.

 Bijdrage

Leden GLOS en bureau Loodswezen Gent : gratis
Niet-Leden GLOS: € 15

We zouden het appreciëren mocht u zo spoedig als mogelijk uw deelname kunnen bevestigen per e-mail aan Bernard (decoomanb@hotmail.com) en de betaling van correcte bijdrage(n) te storten ten laatste op maandag 21 mei op de rekening van de GLOS (KBC 737-0221395-84), met vermelding van uw Naam en het aantal personen waarvoor U inschrijft.

Met vriendelijke groeten,
Dagobert De Grave
Secretaris GLOS.

Algemene Ledenvergadering 2018

Beste leden,

Betreft:            uitnodiging Algemene Vergadering GLOS

 

Hierbij nodigen we alle GLOS leden uit op de jaarlijkse Algemene Vergadering. Deze gaat uitzonderlijk door in het Clubhuis Taccoen van de VVW Gent-Leie, Snepdijk 22, 9000 Gent (PS: gebruik als GPS adres snepkaai 40).

De vergadering begint om 10u30. Als je een agendapunt wilt aanbrengen, gelieve dit op voorhand door te geven via glos@proximus.be, zodat we een vlotte vergadering kunnen garanderen. Eerst komen de geagendeerde punten aan bod.
Na de behandeling daarvan zal er nog een rondvraag zijn om ook de ingevingen van het laatste ogenblik te kunnen bespreken. Volgende punten staan reeds geagendeerd:

  • Openingswoord Voorzitter
  • Goedkeuring verslag Penningmeester
  • Aanstelling bestuur
  • Kalender GLOS 2018, Samenwerking met andere loodsen- verenigingen, SOOS en EMPA voetbaltornooi 2019, …
  • Rondvraag (inbreng van de leden)

Zij die zich geroepen voelen om bestuurslid te worden of te blijven maken dit bij voorkeur op voorhand kenbaar. De Algemene Vergadering zal dan beslissen over het toetreden respectievelijk aanblijven van een bestuurslid.

Langs deze weg willen we ook bevestigen dat het lidgeld voor de GLOS onveranderd blijft voor 2018 en nog steeds 35 Euro bedraagt.
Aarzel dus niet en maak je lidmaatschap in orde door het bedrag van € 35 te storten op het rekeningnummer van de GLOS (KBC 737-0221395-84) met melding van “uw Naam + GLOS 2018”

Namens de voorzitter en het ganse bestuur van de GLOS hopen we u talrijk op de Algemene Vergadering te mogen verwelkomen.

Kalender GLOS:

15 feb 2018     Algemene Vergadering
1 jun 2018      20 jaar bestaan GLOS / Rondvaart Leie
01 sep 2018     Braai
18 okt 2018     Sportactiviteit: Karting

PS: De komende donderdagen tot en met 16/02 komt het GLOS samen voor zijn wekelijkse bijeenkomsten, vanaf 10u30,  in Hotel de Lourdes, O.L. Vrouwdreef 6 te Oostakker.

Met vriendelijke groeten,
in naam van het bestuur,
Dagobert De Grave
Secretaris GLOS.

 

Kerstpakketten 2017

Beste vrienden,

Kunnen jullie ons verder helpen bij het verzamelen van items, zoals beschreven in de bijlagen, voor het maken van kerstpakketten voor de zeelieden die  tijdens  de feestdagen langskomen in Stella Maris. Het gerief wordt op 2 december 2017, tijdens de komst van de Sint,  in dozen op het Loodswezen Gent verzameld.

Vrijwilligers zullen dan deze kerstpakketten samenstellen.

Tijdens de feestdagen worden deze kerstpakketten aan de zeelieden in de Stella Maris overhandigd.

mvrgr.,  voor  Mevr. Lydie Van Gutte

Dominique en Christian Willemot

https://glosbe.wordpress.com/kerstpakketten/

Wat steek je in de kerstpakketten?