Algemene Vergadering 2020

Beste Glossers,

De jaarlijkse Algemene Vergadering van het Glos zal doorgaan op donderdag 5 maart 2020.

Hierbij nodigt het Glos-bestuur alle leden uit om deze vergadering bij te wonen.

De vergadering zal dit jaar doorgaan in de Yachtclub VVW Gent-Leie, Snepdijk 22 te 9000 Gent (gebruik voor de GPS instelling Snepkaai 40).

De vergadering begint om 10.00 uur.

Volgende agendapunten zullen worden besproken:

  • Verslag van de Bestuursvergadering
  • Verslag van de Penningmeester
  • Aanstelling Glos-bestuur. Vraag naar de leden voor versterking en/of aanvulling voor de functie van secretaris (reeds 1 jaar zonder), penningmeester (nakend pensioen van Bernard) en voorzitter.
  • Nabeschouwingen over de laatste activiteiten en een opbouwende bespreking over komende activiteiten met respect voor de wensen van de leden

Leden die op hun beurt agendapunten willen aanbrengen, kunnen deze op voorhand kenbaar maken aan martina.bruyninckx@telenet.be .

Alle opbouwende kritiek/opmerking/inbreng  is steeds welkom.

De vergadering wordt gesloten met een rondvraag onder de aanwezige leden.

In naam van het Glos-bestuur, hoop ik jullie massaal te mogen verwelkomen op de vergadering donderdag 5 maart 2020 in de Yachtclub.

Met vriendelijke groeten,

Martina Bruyninckx

Voorzitter GLOS