Lidgeld Glos 2021

GLOS – Gentse Loodsen Vereniging

voor sport en Ontspanning


Beste leden, of zij die het willen worden of blijven,

Bij deze nodigen we jullie uit om het lidgeld 2021 voor de GLOS te willen vereffenen.

Het bestuur heeft beslist om het lidgeld voor 2021 aan te passen door het feit dat er praktisch geen activiteiten konden plaatsvinden vorig jaar.

Het lidgeld voor 2021 wordt ingesteld op 1€ voor iedereen die in 2020 zijn of haar lidgeld betaalde.

Voor nieuwe leden blijft het lidgeld onveranderd op 35€.

Aarzel niet en maak je lidmaatschap zo snel mogelijk in orde.

Ondanks het feit dat het lidgeld maar 1€ bedraagt is het wel nodig om dit over te schrijven om lid te blijven.

Dit kan door het bedrag van € 1 te storten op het rekeningnummer van de GLOS

BE 03 7370 2213 9584 met mededeling “uw naam + GLOS 2021”.

Voor nieuwe leden, mochten die er zijn, kan dit door 35€ te storten op bovenstaand rekeningnummer met bovenstaande mededeling

We hopen jullie allen in 2021 weer tot onze leden te mogen beschouwen.

Met vriendelijke groeten, in naam van het bestuur,

Christian Willemot, Secretaris voor de GLOS.