Algemene Ledenvergadering 2018

Beste leden,

Betreft:            uitnodiging Algemene Vergadering GLOS

 

Hierbij nodigen we alle GLOS leden uit op de jaarlijkse Algemene Vergadering. Deze gaat uitzonderlijk door in het Clubhuis Taccoen van de VVW Gent-Leie, Snepdijk 22, 9000 Gent (PS: gebruik als GPS adres snepkaai 40).

De vergadering begint om 10u30. Als je een agendapunt wilt aanbrengen, gelieve dit op voorhand door te geven via glos@proximus.be, zodat we een vlotte vergadering kunnen garanderen. Eerst komen de geagendeerde punten aan bod.
Na de behandeling daarvan zal er nog een rondvraag zijn om ook de ingevingen van het laatste ogenblik te kunnen bespreken. Volgende punten staan reeds geagendeerd:

  • Openingswoord Voorzitter
  • Goedkeuring verslag Penningmeester
  • Aanstelling bestuur
  • Kalender GLOS 2018, Samenwerking met andere loodsen- verenigingen, SOOS en EMPA voetbaltornooi 2019, …
  • Rondvraag (inbreng van de leden)

Zij die zich geroepen voelen om bestuurslid te worden of te blijven maken dit bij voorkeur op voorhand kenbaar. De Algemene Vergadering zal dan beslissen over het toetreden respectievelijk aanblijven van een bestuurslid.

Langs deze weg willen we ook bevestigen dat het lidgeld voor de GLOS onveranderd blijft voor 2018 en nog steeds 35 Euro bedraagt.
Aarzel dus niet en maak je lidmaatschap in orde door het bedrag van € 35 te storten op het rekeningnummer van de GLOS (KBC 737-0221395-84) met melding van “uw Naam + GLOS 2018”

Namens de voorzitter en het ganse bestuur van de GLOS hopen we u talrijk op de Algemene Vergadering te mogen verwelkomen.

Kalender GLOS:

15 feb 2018     Algemene Vergadering
1 jun 2018      20 jaar bestaan GLOS / Rondvaart Leie
01 sep 2018     Braai
18 okt 2018     Sportactiviteit: Karting

PS: De komende donderdagen tot en met 16/02 komt het GLOS samen voor zijn wekelijkse bijeenkomsten, vanaf 10u30,  in Hotel de Lourdes, O.L. Vrouwdreef 6 te Oostakker.

Met vriendelijke groeten,
in naam van het bestuur,
Dagobert De Grave
Secretaris GLOS.

 

Advertenties

Nieuwjaarsreceptie 2018

De jaarlijkse receptie van de glos zal doorgaan op donderdag 25 januari 2018 om 17.00 uur

Zoals steeds is de plaats van het gebeuren de Stella Maris.