Lidgeld 2019

Beste leden,

Of zij die het willen worden of blijven,

Bij deze nodigen we jullie uit om het lidgeld voor de GLOS te willen vereffenen.

Het bestuur heeft beslist om het lidgeld voor 2019 onveranderd op 35 Euro te houden.

We hopen ook u op onze nieuwjaarsreceptie te mogen verwelkomen op 24 januari 2019 in het Zeemanshuis ‘Stella Maris’, Hoge weg 71, 9000 Gent en dit vanaf 17u.

Aarzel niet en maak nu je lidmaatschap in orde.

Dit kan door het bedrag van € 35 te storten op het rekeningnummer van de GLOS (KBC 737-0221395-84) met melding vanuw Naam + GLOS 2019

We hopen jullie allen in 2019 weer tot onze leden te mogen beschouwen.

Leerling loodsen met standplaats Gent zijn automatisch lid en hoeven geen lidgeld te betalen.

Met vriendelijke groeten,
in naam van het bestuur,
Dagobert De Grave
ontslagnemend Secretaris GLOS.

Nieuwjaarsreceptie Glos 2019

Beste leden,
Beste collega’s,
Geachte sympathisanten,

Namens de voorzitter en het ganse bestuur van de GLOS wens ik u en uw familie een voorspoedig 2019.

Bij deze willen de Gentse loodsen u uitnodigen op de GLOS nieuwjaarsreceptie. Deze gaat door op donderdag 24 januari 2019 in het Zeemanshuis ‘Stella Maris’, Hoge weg 71, 9000 Gent.
Dit is een ideale gelegenheid om bij te praten en/of kennis te maken met andere betrokkenen van de haven van Gent. We hopen van harte u te mogen verwelkomen vanaf 17u.

Gelieve uw aanwezigheid zo spoedig mogelijk te bevestigen met een mail naar Bernard (decoomanb@hotmail.com).

Het bestuur wil bij deze ook alle sponsors danken voor de steun die de GLOS in 2018 ontving.

Met vriendelijke groeten,
Dagobert De Grave
ontslagnemend Secretaris GLOS.

Vacature Secretaris

Dagobert heeft zijn ontslag ingediend als secretaris. Wij zijn dus op zoek naar een vervanger.

Geïnteresseerden, graag een seintje aan Martina of Dagobert