Statuten

Statuten GLOS,

goedgekeurd door AV van 25 februari 2010

Naam en zetel

Gentse Loodsenvereniging voor Ontspanning en Sport, afgekort GLOS, heeft haar zetel in Gent.

Dit is een “feitelijke vereniging”.

Doel:

Vriendschap en collegialiteit bevorderen door gezamenlijk te sporten en deel te nemen aan, en inrichten van, ontspanningsmogelijkheden. –

Leden:

In juni 1998 te Oosterzele kwamen de volgende stichtende 25 loodsen samen: Aimé Dierinck, Albert Franckx, Bernard De Cooman, Christian de Grootte, Eric Van Hove, Erwin Gheyle, Etienne De Walsche, Francis De Meyere, Hendrik Lambrechts, Henri Verheylesonne, Herman Cauwenbergh, Jan Dewulf, Joris De Bleser, Karel Genbrugge, Patrick De Backer, Patrick Van Den Broucke, Peter Coveliers, Richard Leune, Pierre Defer, Rik Decaluwé, Ronny Tratsaert, Serge Plateau, Willy Gesquiere, Willy De Vos (vertegenwoordigd door eega Paula), en Willy Ronsse.

Kunnen lid worden:

-loodsen en gepensioneerde loodsen met standplaats Gent,

-de leerling-loodsen standplaats Gent.

Enkel deze personen kunnen deel uitmaken van de Algemene Vergadering.

Kunnen gelijkgesteld worden:

-andere loodsen met Gentse weurtels. -partners en weduwen van de loodsen.

-personen die voorgesteld en aanvaard worden door de Algemene ledenVergadering. Deze genieten ook van alle kortingen en voordelen zoals een gewoon lid.

Lidgeld:

Wordt jaarlijks vastgesteld door de Algemene Vergadering.

-Leerling-loodsen zijn gratis lid tijdens het lopende aanvangsjaar.

-Partners betalen geen lidgeld.

-Weduwen krijgen een verminderd tarief aangeboden.

-De gepensioneerden betalen voorlopig hetzelfde lidgeld.

-Ereleden, die door de AV worden voorgesteld en aanvaard, betalen geen lidgeld.

Bestuur:

De Algemene Vergadering is het hoogste beslissingsorgaan.

Deze wordt jaarlijks bijeengeroepen in januari, ten laatste februari, voor een AV die jaarlijks een nieuw bestuur kiest.

Ieder bestuurslid is jaarlijks ontslagnemend, maar kan zich ieder jaar terug kandidaat stellen, is dus herkiesbaar.

-Het eerste bestuur werd door de stichtingsvergadering gekozen: voorzitter: Karel Genbrugge ondervoorzitter: Hendrik Lambrechts secretaris: Erwin Gheyle penningmeester: Willy Gesquiere bestuursleden: Patrick De Backer Aimé Dierinck Jan Dewulf Willy Ronsse

Het GLOS-bestuur moet minimum drie, en mag maximum uit negen leden bestaan, jaarlijks door de AV te bevestigen.

Het logo met patrijspoort met panamax op horizon wordt weerhouden.

Er is een rekening geopend op naam van de GLOS, waar minimum twee personen toegang hebben.

De GLOS mag eigendommen verwerven, maar moet die volledig ter beschikking stellen aan de leden:

-door giften, zoals de bibliotheek in Motorstraat 109 van Gillis de Palmenaere,

-door aankoop, van bvb sportuitrusting

Trakteren met GLOS-gelden mag slechts door minimum 2 aanwezige bestuursleden.

Goedgekeurd door de AV van 25 februari 2010.

 

Terug naar “Info”