Verslag Bestuursvergadering 14/09/2017

Aanwezig:                    Martina, Patrick, Bernard, Dagobert, Bram

Verontschuldigd:      Eddy, Christian

Ontvangst door gastvrouw Martina en opening vergadering:   15:30

Sluiten vergadering:     17:50

 

AGENDAPUNTEN

Samenstelling bestuur

Huidig bestuur blijft ongewijzigd.
Tom Van Holsbeke en Thomas Goethals zouden het bestuur komen vervoegen.

Stand van kassa/Inschrijvingen/(Ere)Leden/Lidgeld

Kassa: De kas staat er goed voor en er is voldoende reserve om de
activiteit voor het 20 jarig bestaan van het GLOS onder de leden te
vieren.

Inschrijvingen: Leerling loodsen zijn gratis lid. Er zal geen onderscheid gemaakt
worden tussen ZeeKa’s en KaZee’s.

Lidgeld:     Blijft op € 35,00

Ereleden zijn:    Pierre Defer, Rik Lambrechts, Karel Genbrugge en Willy Gesquiere

Sponsors

Bernard houd hier een overzicht van bij
(1) Eendracht: € 750 ; (2) Soos: €1.000 ; (3) Hendrix: vermoedelijk niet meer. Zal navragen ; (4) Multratug /VB/Montis: samen €1.000 ; (5) Braai: € 500
Samen toch  € 3.250.

Algemeen

 

 • Een oplossing moet gezocht worden om het materiaal van het GLOS te groeperen.
  Nu heeft iedereen wat. De vraag zal gesteld worden aan Alain Pels of er een plekje
  in de kelders van het loodswezen kan gevonden worden..
 • Planning AV op 15/02/2018
 • Cadeaubon Bureau: zal naar € 40 opgetrokken worden i.p.v. huidige € 35.

Geplande activiteiten

2017

2/12/2017         Sinterklaasfeest
– Trekker:   Bram
– Terug, kinder- & avondfeest.
– Bram zal vragen of kinder-gebeuren kan doorgaan in loodswezen
– Indien niet mogelijk, Havendienst eventueel betrekken?
– Mogelijkheden avondfeest nagaan: KYCG, Ter Toren, Lage Vuursen

2018

25/01/2018                 Nieuwjaarsreceptie 2018
Trekker:    Bernard
– Te Stella Maris
– Ondersteuning: Dagobert
– Uitnodigingen: (Al wat Maritiem is) Termont, Havenschepen, Daan Schalk, …+ lijst Braai
15/02/2018 Algemene Vergadering Leden
te KYCG of Snepkaai.

 

15/06/2018 20 jaar betaan GLOS / Rondvaart Leie
 – Rondvaart met lunch (dagschotel democratische prijs) te St. M. Latem (Halifax, Aub. du Pecheur).
– Over denken: Het gebeuren voor leden op kosten van GLOS voor het vieren van het 20 jarig bestaan.
– Stichter (Rik Lambrechts) in de bloemen zetten

1/09/2018 Braai
 Trekker:    Bernard
– Ondersteuning gewenst voor drank en groenten
– Babysit voorzien (?)

18/10/2018 Sportactiviteit: Karting

Trekker:   Bram
– Locatie: DOK NOORD
– Met of zonder etentje.

2019

 • ../../2019 EMPA-voetbaltornooi: in A’pen, GLOS zorgt voor “ladies tour”.
  Trekker:               later te bepalen
  – Evt. kathedraal bezoek, MAS, …

 

Mogelijke activiteiten voor de toekomst (nieuwe en uit vorige AV)

 •  Traditionele stadsuitstap evt vervangen door een bedrijfsbezoek: CBR, Stora Enso, “Zonneberg”
 • Brouwerijbezoek: Delirium Tremens, Van Steenbergen, …
 • Waterskiën “Damslootmeer” Heusden, Bowling (met of zonder etentje)
 • Wekelijkse bijeenkomst in yachtclub aan de snepkaai.
 • Havendagen 2018: misschien moet het GLOS/Loodswezen zich daar laten zien om een positief imago
  bij het brede publiek te bewerkstelligen. Als loodswezen een stand levert, kan GLOS actieve loodsen
  aanleveren om daar te staan.
 • Eind Augustus is er steeds een roeiwedstrijd nl. de “SLAG OM GENT”. Meedoen als GLOS?

Vragen

 

 • Bernard vraagt ondersteuning voor Braai voor drank en groenten (zie ook geplande activiteiten)

Opgemaakt door Dagobert DE GRAVE,

Secretaris GLOS.