Verslag Algemene Vergadering 15 februari 2018

VERSLAG ALGEMENE VERGADERING 15/02/2018

Aanwezig: Dagobert De Grave, Bernard De Cooman, Patrick De Backer, Martina Bruyninckx, Hendrik Lambrechts, Jules Van Hende, Christian Willemot, Joris De Bleser, Patrick Vandenbroucke, Bram Masson, Pierre Defer, Willy Gesquire, Edmond Vandamme en Thomas Goethals.
Verontschuldigd: –

AGENDAPUNTEN

1) Bestuur & Samenstelling bestuur

Het verslag van de BV wordt unaniem goedgekeurd.
Er zijn geen ontslagnemende bestuursleden en de functies blijven dezelfde als vorig jaar. Thomas Goethals stelt zich kandidaat als bestuurslid en wordt door de leden aanvaard. Thomas krijgt de functie van sportmeester.
Tom Van Holsbeke zou het bestuur volgend jaar waarschijnlijk komen vervoegen.

2) Financieel

De vereniging is financieel gezond. Het financieel verslag wordt goedgekeurd.
Het lidgeld blijft ongewijzigd op 35 euro per jaar en lid.
Huidige sponsors zijn de Belgische Soos, Multraship, Verenigde Bootlieden, Montis en Paul Collen (agent van de Sol Do Brasil).
Stemmen gaan op om ook eens te polsen bij de Eendracht en DFDS.

3) Activiteiten

• 1 juni 2018:
Het 20 jarig jubileum van het Glos met rondvaart zal op 1 juni 2018 doorgaan i.p.v. op 15 juni.
• 3 juli 2018:
Stadsrondleiding door Christian W. in Kortrijk op dinsdag 3 juli 2018.
• 1 september 2018:
Braai op zaterdag 1 september 2018
• 18 oktober 2018:
Karting op donderdag 18 oktober (in Dok Noord)
• 1 december 2018:
Jaarlijks Sinterklaasfeest op zaterdag 1 december. Voor het diner wordt gevraagd om dit terug in de Lage Vuurse te laten doorgaan. Punt van kritiek bij de vorige editie was de te luide muziek bij het tafelen.
• Ook wordt er aan herinnerd dat de wekelijkse bijeenkomsten op donderdag in de GLV nog steeds doorgaan.
• Elke derde dinsdag van de maand ontpopt Christian W. zich tot volleerde stadsgids te Gent waarbij allen eveneens van harte welkom zijn.
• Verder werd er gebrainstormd voor mogelijke activiteiten in de toekomst:
• Waterskiën?, brouwerijbezoek?, fietstocht?
• Om de 2 jaar worden de Havendagen georganiseerd. Er wordt bekeken indien de Gentse loodsen ook met een standje aanwezig kunnen zijn.
• Eventueel inschrijven voor de roeiwedstrijd ‘Slag om Gent’ dat doorgaat op zaterdag 25 augustus. Website adres: http://www.carolusquinto.be/index.php/sog/inschrijven
• Voor het EMPA tornooi in mei 2019 te Antwerpen engageert het Glos zich om de Ladies Tour te verzorgen. Bram en Martina zullen de vergadering op 23 maart bijwonen.

4) Varia

• De vraag wordt gesteld indien het mogelijk is om de Gloswebsite uit te breiden met een activiteitenkalender.
• Eveneens wordt gewerkt aan een adressenbestand van alle leden. Eens deze volledig up-to-date is, zal deze naar alle leden worden verstuurd.

Namens het bestuur,
Martina Bruyninck