Verslag Algemene Vergadering 10 maart 2017

Gent, 10 maart 2017.

Verslag AV GLOS

Aanwezigen:      Dagobert De Grave, Bernard De Cooman, Bob Catteceur, Patrick De Backer, Martina Bruyninckx, Tom Van Holsbeke, Hendrik Lambrechts, Aimé Dierinck, Karel Genbrugge, Jules Van Hende, Luc Laermans, Christian Willemot, Hans Demey, Joris De Bleser, Patrick Vandenbroucke, Bram Masson en Gerdy Snauwaert.

Verontschuldigd: Eddy Vandamme, Pieter Christiaen

 

 1. Verwelkoming door onze voorzitster en opening van de vergadering.
 2. Goedkeuring verslag vorige AV: verslag unaniem goedgekeurd.
 3. Ontslagnemende en nieuwe bestuursleden:
 • Ontslagnemende: Gerdy Snauwaert, Pieter Christiaen en Bob Catteceur.
 • Nieuwe bestuursleden: Dagobert De Grave (secretaris) en Christian Willemot (Bib en raadslid).
 1. Goedkeuring financieel verslag: Goedgekeurd.
 2. Lidgeld blijft ook volgend jaar onveranderd op 35 Euro.
 3. Geplande en mogelijke activiteiten:
 • Braai; streefdatum 1 juli 2017.
 • Sinterklaasfeest; vermoedelijk 2 december 2017.
 • Nieuwjaarsreceptie 2018.
 • Pensioenvaart en feest voor Patrick, Guy en Piet. Streefdatum 18 mei 2017. Een rondvaart gevolgd door een etentje (Molenhof, GLV)
 • Mogelijkheid om de traditionele staduitstap dit jaar te vervangen door een bedrijfsbezoek van mogelijks: CBR, Stora Enso, “Zonneberg”.
 • Eventueel brouwerijbezoek (Delirium Tremens, Van Steenbergen, …)
 • Andere opties: Waterskiën “Damslootmeer” Heusden, Karting Dok Noord, Bowling (met of zonder etentje).
 • Wekelijkse bijeenkomst in de yachtclub aan de Snepkaai.
 • Intentie na vergadering tussen GLOS, SOOS, LSVA en LSVO: elkaar op de hoogte houden van de activiteiten. AV laat het bestuur beslissen welke activiteiten opengesteld worden.
 • EMPA-voetbaltornooi: in Antwerpen, GLOS zorgt voor “ladies tour”.
 1. Varia:
 • Volgende AV de agendapunten op voorhand doorsturen zodat aanwezigen zich kunnen inwerken.
 • Wanneer een loods zijn/haar laatste reis doet, dan een seintje geven aan de leden (als de loods in kwestie dat wil). GLOS moet instaan voor de omkadering van het gebeuren.
 • Mededeling: GMK bezoekt Filliers op 25/11/2017.
 1. Rondvraag:
 • Als je uniformvesten te veel hebt kan je die bij Karel Genbrugge kwijt. Deze gaan dan naar het Scheldeloodsen koor. Je kan contact opnemen met Karel via kworol@gmail.com .
 • RL moedigt actieve loodsen aan om naar de donderdag bijeenkomsten te komen.
 • AD heeft een hele reeks Nat Geographic boekjes ter beschikking. Deze zullen waarschijnlijk welkom zijn bij Lydie. Dit ten voordele van de MUCO-patiëntjes.
 • CW gaat de bib verder inventariseren.
 • CW is stadsgids in opleiding en zal alle GLOS leden aanschrijven om vrijwillig deel te nemen aan geleide wandelingen.
 • PdB; poging doen om ons te organiseren en samen naar de nieuwjaarsreceptie van de SOOS te gaan.

 

Om 12h30 sluit de voorzitster de vergadering.