Jaarlijks verslag 19 februari 2015

Geachte leden,

Hierbij het verslag van onze Algemene Vergadering GLOS, gehouden op donderdag 19 februari 2015, in de yachtclub aan de Snepkaai.

Aanwezigen (14 pers):

 1. Tratsaert, J. De Bleser, P. De Backer, M. Bruyninckx, R. Verheylesonne, J. Dasseville, A. Dierinck, J. Van Hende, E.Vandamme, K. Genbrugge, B. De Cooman, P Christiaen, R. Lambrechts, G. Snauwaert.
 2. De vergadering begint met een minuut stilte ter nagedachtenis van onze recent overleden collega’s en familieleden.Daarna volgt een dankwoord van de voorzitter aan het bestuur en alle medewerkers, voor het organiseren en helpen bij de activiteiten van de GLOS.
 1. Goedkeuring verslag AV 2014.

Opmerkingen van Karel:

 • Ledenlijst nog steeds niet up to date op de website.
 • Karel wil graag erelid worden en vraagt hoe dat in zijn werk gaat (wie, wat, wanneer, automatisch op bep. leeftijd…)

Antwoord voorzitter: erelid wordt je niet automatisch, maar op voordracht van het bestuur.

 • Naar aanleiding van de speech van onze voorzitter op de nieuwjaarsreceptie van de GLOS merkt Karel op dat de GLOS geen beroepsvereniging is en dat de speech teveel werk gerelateerd was. De rest van de aanwezigen die ook op de receptie waren vonden de speech van de voorzitter wel gepast en heel goed.
 • Verder geen opmerkingen, het verslag wordt goedgekeurd.
 1. Financieel verslag.
 • Dank aan de penningmeester voor het overzicht van het afgelopen boekjaar. We hebben een voldoende grote buffer en kunnen verder werken zoals we bezig zijn.
 • De GLOS zoekt een vervanger (penningmeester) voor Pieter, kandidaten kunnen zich melden bij het bestuur.
 1. Geplande activiteiten.
 • Maandelijkse bowling op de derde donderdag van maand.
 • Stadsbezoek Tielt op 16 juni 2015. Didier organiseert. De uitstap is al in kannen en kruiken en details worden ten gepaste tijden verspreid.
 • Braai volgens zelfde concept als de afgelopen jaren op zaterdag 29 augustus 2015.
 • Klaasfeest op 5 december 2015 in ‘Lage Vuurse’. In de namiddag komt er ook weer een kinderfeest.
 • Elke donderdag bijeenkomst in de yachtclub aan de Snepkaai.
 1. Overige activiteiten (niet door GLOS ingericht).
 • 19 april: Gentse Havenloop
 • 1 april: Causerie over de nieuwe zeesluis Terneuzen i.s.m. GMK en KBZ.
 • 2,3 en 4 juni: fiets driedaagse LSVA in Stavelot (informatie bij Bob).
 1. Herverkiezing bestuur.

Er zijn 4 bestuursleden die willen uittreden: Patrick (voorzitter), Pieter (penningmeester), Erwin (sport) en Ronny.

Er is geen nieuwe kandidaat voorzitter.

Er is geen nieuwe kandidaat penningmeester.

Bob neemt de taak van Erwin over als sportverantwoordelijke.

Martina wordt ondervoorzitter.

Onze website wordt niet meer bijgewerkt door Christian omdat de site verouderd is. Karel wil bepaalde delen updaten.

Eddy zal de historiek opvragen bij Christian en probeert een nieuwe site op te maken. Als dit lukt, wordt Eddy onze nieuwe webmaster.

 1. Pensioenneringsfeest:

Op voorstel van de voorzitter komen er twee feesten. Een eerste voor Eddy, Patrick DB en Christian W. Het feest zou gelijkaardig zijn aan dat van Aimé. Een tweede feest komt er later voor Christain DG, Marc V en Patrick VdB. Patrick DB werkt de details uit.

De splitsing komt er door de controverse omtrent bepaalde personen en een deel van de vergadering vindt deze oplossing de meest diplomatische. De indeling in 2×3 personen is chronologisch. Wijzigingen en/of alternatieven zijn nog mogelijk.

Karel:   tip i.v.m. website: als je foto’s van de oude site wil downloaden en het lukt niet, dan volstaat het meestal om “/oldroote” bij te typen in de URL en dan lukt het.

Karel is van mening dat de burgemeester niet moet uitgenodigd worden op de nieuwjaarsreceptie van de GLOS. Hij vindt dat en “TE” politiek statement.

Martina: kijkt naar de toekomst en vraagt zich af waar het stadsbezoek van 2016 heen gaat?

Pieter: Dringt aan op een nog punctuelere betaling van de lidgelden door de leden. Hij zal de laatbetalers nog een extra betalingsuitnodiging sturen.

Gerdy: vraagt om extra budget (5 euro pp) voor de organisatie van het klaasfeest om de stijgende prijzen te compenseren. Het bestuur zal daarover later oordelen.

Patrick: zoekt locatie voor volgende bestuursvergadering. Pieter is ontslagnemend maar zal de vergadering toch bij hem thuis laten doorgaan. Datum volgt

Bij afwezigheid van onze voorzitter (druk in gesprek) en omdat het welletjes geweest is sluit de ‘ad hoc’ assistent van de voorzitter, nl Rik VH, om 12h15 de vergadering af met een tik van de hamer.

Groeten,

Gerdy Snauwaert.

Secretaris GLOS.

Terug naar info