Eduard Borgers

borgers2Eduard Borgers

 

    ° 12-04-1938 te Vlissingen

    + 15-08-2008 te Brugge St Kruis

    begraven in Vlissingen, zijn eerste thuis.

 

Eduard was wel bespraakt, kon ellenlang vertellen, met Vlissingse tongval.

Hij wist heel veel, over zaken waar wij weinig van wisten.

Tijdens homilie werd “oom Eduard” in de bloemetjes gezet, ook als een getrouw persoon.

Hij was altijd onderweg en fietste veel. 

In zijn slaap gebleven, rust hij nu in vrede           

        Op zijn doodsprentje staat de volgende tekst van Guido Gezelle:

       

God geeft de tijd bij dag en jaar,

ach neen, bij kleine tikskens maar,

en ’t laatste tikske komt aleer

men ’t peinst of weet, eilaas te zeer!

De wijzer wijst elk uur en tijd,

maar ’t uur niet

dat gij schuldig zijt te sterven!

Wees dus bereid,

de wijzer wijst naar d’ eeuwigheid.

Advertenties