Buitengewone Algemene vergadering GLOS 7 april 2016

Buitengewone Algemene vergadering GLOS  7 april 2016

Aanwezig:

Patrick Van den Broucke, Hendrik Lambrechts, Joris De Bleser,  Pierre Defer, Jules van Hende, Luc Laermans, Martina Bruyninckx,        Bernard De Cooman, Edmond Vandamme, Christian Willemot, Willy Gesquiere, Aimé Dierinck, Jan Dasseville, Bram Masson, Patrick De Backer, Tom Van Holsbeke

Om 1045 begint de vergadering

Gezien M B niet aanwezig was op de algemene vergadering en het bestuur niet opnieuw werd bevestigd op de algemene vergadering  en de voorzitter graag aan M. had willen vragen om het voorzitterschap op haar te nemen , werd er vandaag 7 april een buitengewone algemene vergadering  bijeen geroepen.

Een tijdje geleden namen  R L en P D B de koe bij de horens en trokken  naar Aalst om M te overhalen voorzitter te worden van de Glos, onze redenen waren: we vinden dat de voorzitter een varende loods moet zijn omdat die een betere binding heeft met de varende collegae.  En R en P hebben M kunnen overhalen.

De voorzitter stelt aan de buitengewone vergadering M voor als nieuwe voorzitter van de GLOS. En om 1050 werd M officieel aangesteld als voorzitter met algemeenheid van stemmen.

M B  merkt onmiddellijk op dat de algemene vergadering de besluiten van de  bestuursvergadering goedkeurt  maar dat deze 2 vergaderingen soms ver uit elkaar liggen in tijd. M B vindt dat er kort na een bestuursvergadering een algemene vergadering moet volgen.

E V D  merkt op : de besluiten van de Raad van bestuur  worden bekrachtigd door de Algemene vergadering en dit bij meerderheid der stemmen. Zie statuten van GLOS op website.

P D B stelt verder het bestuur voor:

B d C , niet ontslagnemend, blijft Penningmeester : algemeenheid der stemmen

G S, niet ontslagnemend , blijft Secretaris: algemeenheid der stemmen

M B , ontslagnemend als ondervoorzitter, wordt benoemd tot voorzitter, algemeenheid der stemmen

B M, nieuw bestuurslid, wordt benoemd tot ondervoorzitter, algemeenheid der stemmen

P C, niet ontslagnemend, blijft bestuurslid bij algemeenheid der stemmen

P D B , ontslagnemend voorzitter , neemt de taak over van A D en wordt de vertegenwoordiger van de gepensioneerden, bij algemeenheid der stemmen

B C, niet ontslagnemend , blijft sportmeester, bij algemeenheid der stemmen.

E V D  wordt benoemd tot bestuurslid, met de taak van Webmaster, bij algemeenheid der stemmen.

Tweede agendapunt was : al dan niet bepalen van voorwaarden om erelid te worden bij de GLOS

Een voorstel om de leeftijd aan te nemen als voorwaarde werd algemeen afgewezen.. De vergadering vindt dat men erelid kan worden mits men door zijn verdiensten een steentje heeft bijgedragen tot de vereniging.

Volgens de statuten kan  de Algemene Vergadering een erelid voorstellen en die moet dan door de Algemene Vergadering goedgekeurd worden of niet.

R L   vindt dat een erelid iemand moet zijn die iets gedaan heeft voor de vereniging, hij vindt ook dat deze erelid zijn lidgeld moet blijven betalen en zeker niet omwille van de leeftijd d’office erelid.

Op de vraag wie is er nog erelid antwoordt P D B :  R L, P DF en sinds dit jaar R L.

De Voorzitter stelt voor om de statuten in die zin te veranderen:

ERELEDEN: zij die door de bestuursvergadering en/of algemene vergadering worden voorgesteld en door de algemene vergadering  aanvaard en bekrachtigd worden . Deze ereleden blijven hun lidgeld betalen.

Om 1118 u werd deze wijziging van de statuten aanvaard met algemeenheid der stemmen.

“ter info” : een agendapunt voor de AV kan door de leden ingediend worden wanneer ten minste 2  leden het punt hebben ingediend en ondertekend. De BV zet dit punt dan op de agenda van de AV

M B stelt voor om W G en K G als ereleden te benoemen. Om 11.35 u wordt dit door de meerderheid der aanwezigen aanvaard. Toelichting : W G  is er al bij van in het begin en heeft jarenlang zich ingezet door sponsors te zoeken en te vinden . K G heeft jarenlang het voorzittersschap op zich genomen, en hij heeft ook een  groot steentje bijgedragen tijdens de organisatie van het volleybal-tornooi.

Op vraag van P D B  naar een verantwoordelijke voor onze Bibliotheek op het LW stelt C W zich kandidaat , en dit wordt door de leden goedgekeurd.

Ook melden we dat de volgende braai doorgaat op 13 augustus 2016 in de Meirebeekhoeve in Landegem, wildekouter   18. ( dit dank zij de suggestie van lodico B , waarvoor dank).

Rondvraag:

E V D vraagt een geupdated lijst van de leden: B d C gaat ervoor zorgen

Hij vraagt ook om het verslag van een AV na goedkeuring door de BV zo vlug mogelijk op de website te brengen, zodat  de leden die niet aanwezig konden zijn, geïnformeerd kunnen blijven via de website . Bij beslissing van de Algemene Vergadering is de website openbaar.

E V D  vraagt ook om zo spoedig mogelijk een verslag van  activiteiten al dan niet met foto’s door te geven aan hem om het op de site te plaatsen

Ter info : http://www.glos.be is onze website.

M B kondigt aan dat Multraship graag opnieuw wilt gaan vissen : wat met de gepensioneerden, is er interesse. Ze zijn ook lid van de GLOS.

M B gaat hierover navraag doen bij Multraship.

PdB: onkostenvergoeding  ja of neen.

M B  meldt dat dit een groepje vrijwilligers is en het dus gratis doen. Onkosten zoals materiaal , zegels etc etc worden wel vergoed.

 

Om 1157 wordt de Buitengewone algemene vergadering afgesloten